Thông báo

Thư mời dự triển lãm Propak Asia

11:26 - 05/09/2022

Lãnh đạo Hội nhận thấy đây là cơ hội tốt để giao lưu, hợp tác, học tập kinh nghiệm các đối tác nước ngoài nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ mới từ các nơi của Châu Á và Thế giới. Vì vậy, trân trọng thông báo và kính mời Quý chi hội và Ông/Bà tham dự sự kiện nêu trên.

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tại Úc

11:22 - 05/09/2022

Ba Trường đại học của Úc tuyển chọn 3 NCS tiến sĩ với 3 đề tài với chi tiết tên đề tài và điều kiện như tại 3 website dưới đây. Hội VAFoST có thể giúp ứng viên liên hệ tìm thầy hướng dẫn.

Thông báo tuyển sinh Chương trình Phát triển nhân lực công nghệ sinh học 2019

11:20 - 05/09/2022

Chương trình phát triển nhân lực CNSH (Thailand) thông báo tuyển sinh học viên có học bổng từ các nước ASEAN cho các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trung tâm Quốc gia về CNSH và Kỹ thuật di truyền (BIOTEC), Thailand năm 2019.