Thông báo số 1: Báo cáo tham dự Hội nghị KHCN thực phẩm toàn quốc 2023

11:39 - 17/02/2023

Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị và Ban Thường vụ Hộị VAFoST, chúng tôi vô cùng vui mừng, trân trọng cảm ơn và báo tin vui tới Các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Hội, Lãnh đạo các đơn vị ,Viện, Trường Doanh nghiệp, các đối tác, Chủ tịch các Chi hội và toàn thể cán bộ, Hội viên của Hội được biết và chia sẻ thông tin.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 16g14 chiều nay15-2-2023, Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được 123 báo cáo tóm tắt, 11 Báo cáo toàn văn (Xem Danh mục file kèm theo).

Đây là sự đóng góp rất quan trọng và có ý nghĩa lớn của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các tác giả công trình nghiên cứu và ứng dụng, các doanh nghiệp, các đối tác vào sự nghiệp phát triển bền vững công nghiệp thực phẩm nước ta và cũng là nhân tố quan trọng nhất để Hội nghi KHCN Thực phẩm toàn quốc 2023 thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức Hôi nghị sẽ sớm có Thông báo số 2.

Trân trọng.

PGS. TS. Ngô Tiến Hiển Chủ tịch Hội

VAFOST

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII (15:08 - 27/03/2023)
GS.VS. Trần Đại Nghĩa - Người đặt nền móng xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam (11:42 - 27/03/2023)
Quá trình vận động thành lập và Đại hội lần thứ nhất của Liên hiệp Hội Việt Nam (11:36 - 27/03/2023)
Thông báo số 2: Danh sách Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Thực phẩm toàn quốc 2023 (14:54 - 20/03/2023)
VAFOST tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 (11:34 - 05/09/2022)