Diễn đàn

Tổ chức đối thoại quốc gia lần thứ hai về Hệ thống Lương thực thực phẩm Việt Nam

14:55 - 07/09/2022

Sáng 16.7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) phối hợp với đại diện các bộ, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và các đối tác quốc tế tổ chức đối thoại quốc gia lần thứ hai về Hệ thống Lương thực thực phẩm Việt Nam: Minh bạch – trách nhiệm – bền vững.

Đối thoại quốc gia lần thứ nhất về xây dựng hệ thống lương thực thực phẩm Việt Nam

14:51 - 07/09/2022

Chủ đề xuyên suốt trong chuỗi đối thoại là hướng tới việc xây dựng hệ thống lương thực thực phẩm Việt Nam “minh bạch - trách nhiệm - bền vững”.