Thủ tục gia nhập Hội

Để đăng ký trở thành hội viên, chi hội hoặc liên chi hội, quý vị có thể tải mẫu đơn dưới đây điền đầy đủ thông tin theo mẫu đơn và nộp về văn phòng hội VAFoST.

Mẫu đơn đăng ký trở thành hội viên TẠI ĐÂY
Mẫu đơn đăng ký trở thành chi hội hoặc liên chi hội TẠI ĐÂY.

VAFoST