Thư mời dự triển lãm Propak Asia

11:26 - 05/09/2022

Lãnh đạo Hội nhận thấy đây là cơ hội tốt để giao lưu, hợp tác, học tập kinh nghiệm các đối tác nước ngoài nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ mới từ các nơi của Châu Á và Thế giới. Vì vậy, trân trọng thông báo và kính mời Quý chi hội và Ông/Bà tham dự sự kiện nêu trên.

 

 HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

L   LUƠNG THỰC THỰC PHẨM VIỆT NAM                             Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

                      

        Số: 05/2019/HLTTPVN                                                  Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

  v/v: Mời dự triển lãm Propak Asia

 

 

Kính gửi: Các chi hội và hội viên

 

Gần đây Hội KH&CN lương thực thực phẩm Việt Nam (VAFoST) có thiết lập được quan hệ với một số tập đoàn tổ chức sự kiện lớn có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan, trong đó có UBM Asia Co., Ltd. Tập đoàn này có kế hoạch tổ chức Triển lãm PROPAK ASIA 2019 vào ngày 12-15 Tháng Sáu năm 2019 tại Trung tâm Triển lãm BITEC, Bangkok, Thailand. Đây là sự kiện Quốc tế rất lớn về công nghệ chế biến và bao gói thực phẩm, đồ uống và dược phẩm với trên 2000 doanh nghiệp từ 45 nước tham gia. 

Liên quan đến sự kiện nêu trên, UBM Asia (Thailand) đã gửi Thư mời tới VAFoST, theo đó Tập đoàn này đồng ý hỗ trợ khách sạn và đón tiếp VIP cho một đoàn 30 người là hội viên của VAFoST trong thời gian 2 đêm 3 ngày từ 12 đến 14 tháng sáu năm 2019 để tham dự sự kiện nêu trên.

Lãnh đạo Hội nhận thấy đây là cơ hội tốt để giao lưu, hợp tác, học tập kinh nghiệm các đối tác nước ngoài nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ mới từ các nơi của Châu Á và Thế giới. Vì vậy, trân trọng thông báo và kính mời Quý chi hội và Ông/Bà tham dự sự kiện nêu trên.

Xin lưu ý, các tập thể và cá nhân tham gia sự kiện trên cơ sở tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về an toàn, an ninh, bảo hiểm, tôn trọng luật pháp Thái Lan và Việt Nam. Kinh phí tham dự Triển lãm do đơn vị và cá nhân tự trang trải, ngoại trừ chi phí khách sạn do UBM Asia đài thọ. Hội VAFoST là đầu mối, trợ giúp các hội viên bằng việc lập danh sách gửi cho đối tác đặt phòng khách sạn, bố trí đại diện hỗ trợ các hội viên tại khách sạn và tại Triển lãm trong thời gian nêu trên.

Đăng ký tham gia sau ngày 21/4/2019 gửi về Ông Nguyễn Duy Lâm, Tổng thư ký Hội theo email: lam_viaep@yahoo.com.vn. Nội dung đăng ký cần ghi: họ và tên, đơn vị, số hộ chiếu, giờ check in và check out khách sạn, số điện thoại và email. 

Tờ giới thiệu Triển lãm và Thư mời của UBM ASIA gửi kèm theo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý chi hội và hội viên.

 

Nơi nhận:                                                                          

-       Như kính gửi

-       UV Ban Chấp hành Hội

-       Lưu văn thư

 

 

 

 

VAFOST

Thông báo số 2: Danh sách Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Thực phẩm toàn quốc 2023 (14:54 - 20/03/2023)
Thông báo số 1: Báo cáo tham dự Hội nghị KHCN thực phẩm toàn quốc 2023 (11:39 - 17/02/2023)
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tại Úc (11:22 - 05/09/2022)
Thông báo tuyển sinh Chương trình Phát triển nhân lực công nghệ sinh học 2019 (11:20 - 05/09/2022)