Thư mời tham dự Hội thảo "Chuỗi cung ứng nông nghiệp - Từ thu mua bền vững đến quản lý chất thải"

09:07 - 20/06/2024

Ngày 25/6/2024, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam (VAFoST) và trường Đại học RMIT tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Chuỗi cung ứng nông nghiệp - Từ thu mua bền vững đến quản lý chất thải".

Văn phòng Hội xin được gửi giấy mời và mong các anh, chị bố trí tham gia trực tiếp hoặc online (Đăng ký qua ZOOM theo ID và Pass trên giấy mời).

VAFoST

Khởi động cuộc thi Đổi mới và phát triển thực phẩm 2024 (09:30 - 17/06/2024)
Khai mạc Triển lãm Quốc tế về Chế biến và Đóng gói tại Thái Lan - Propak Asia 2024 (15:05 - 12/06/2024)
Hội Khoa học và Công nghệ lương thực, thực phẩm Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2023-2028) (09:53 - 08/11/2023)
Chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 (14:54 - 13/10/2023)
VAFoST tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ thực phẩm toàn quốc 2023 (15:54 - 11/06/2023)