Diễn đàn hội thảo

Hội thảo đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các tỉnh...

15:01 - 07/09/2022

Ngày 9/8/2018, Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các tỉnh miền Trung năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng do TS. Nguyễn Hùng Long – Phó cục trưởng chủ trì.

Hội thảo đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các tỉnh...

14:59 - 07/09/2022

Ngày 19/7/2018, Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các tỉnh phía Bắc năm 2018 tại Quảng Ninh do TS. Nguyễn Hùng Long – Phó cục trưởng chủ trì.

Tổ chức đối thoại quốc gia lần thứ hai về Hệ thống Lương thực thực phẩm Việt Nam

14:55 - 07/09/2022

Sáng 16.7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) phối hợp với đại diện các bộ, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và các đối tác quốc tế tổ chức đối thoại quốc gia lần thứ hai về Hệ thống Lương thực thực phẩm Việt Nam: Minh bạch – trách nhiệm – bền vững.

Đối thoại quốc gia lần thứ nhất về xây dựng hệ thống lương thực thực phẩm Việt Nam

14:51 - 07/09/2022

Chủ đề xuyên suốt trong chuỗi đối thoại là hướng tới việc xây dựng hệ thống lương thực thực phẩm Việt Nam “minh bạch - trách nhiệm - bền vững”.