Nghị quyết Đại hội VAFOST lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023

11:44 - 05/09/2022

Đại hội kêu gọi toàn thể Hội viên quyết tâm phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, đoàn kết xây dựng Hội ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, phấn đấu đạt nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực, góp phần vào sự nghiệp khoa học công nghệ ngành lương thực thực phẩm và sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh, văn minh. 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VIỆT NAM LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2018-2023 

Thi hành Điều lệ của Hội Khoa học và công nghệ lương thực thực phẩm Việt Nam; 

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2287/BNV-TCPCP ngày 24/6/2018. Đại hội toàn quốc Hội KH&CN lương thực thực phẩm Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023 được tiến hành ngày 08 tháng 6 năm 2018, tại thủ đô Hà Nội.

Về dự Đại hội có 178 hội viên chính thức từ các chi hội, các đơn vị thành viên, các viện nghiên cứu, trường đại học và cao đẳng, các doanh nghiệp, các cá nhân, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học trên phạm vi cả nước hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đào tạo, quản lý và sản xuất, chế biến thực phẩm.

Đại hội vinh dự được đón tiếp TSKH Nghiêm Vũ Khải, Đại biểu quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng TW Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Các Ông/Bà đại diện Vụ Tổ chức phi Chính phủ - Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Codex VN; Đại hội nhiệt liệt chào đón Lãnh đạo các Hội và Hiệp hội có quan hệ thân thiết, đó là Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam, Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng, Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hiệp hội Rượu bia nước giải khát, Hiệp hội Thực phẩm chức năng, Hiệp hội Sữa. … Đại hội nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của GS.TS Alastair Hicks và GS.TS. Park Kwan Hwa – Viện sỹ Viện Hàn lâm của Liên đoàn KH&CN Thực phẩm Quốc tế (IUFoST), sự có mặt của đại biểu Quốc hội và cũng là nhà khoa học về thực phẩm: TS. Lê Quang Trí và TS. Hồ Thanh Bình.

Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc khẩn trương, Đại hội đã được tổ chức thành công và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

  1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ III (2012-2017) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2018-2023). Giao Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV tiếp thu góp ý của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện để ban hành chính thức các Văn kiện Đại hội
  2. Phê chuẩn kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Khoa học và công nghệ lương thực thực phẩm Việt Nam nhiệm kỳ IV gồm 54 ủy viên, và Ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên.
  3. Phê chuẩn kết quả họp phiên thứ nhất Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ IV về việc bầu Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ và Trưởng ban Kiểm tra Hội. Cụ thể:

- PGS. TS. Ngô Tiến Hiển, Chủ tịch Hội

- PGS. TS. Nguyễn Duy Lâm, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký

- PGS.TS. Lý Nguyễn Bình, Phó chủ tịch

- PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Trâm, Phó chủ tịch      

- PGS. TS. Bùi Quang Thuật, Trưởng ban Kiểm tra Hội

  1. Giao Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động toàn khóa và từng năm; tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã được biểu quyết và thông qua tại Đại hội.
  2. Đại hội kêu gọi toàn thể Hội viên quyết tâm phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, đoàn kết xây dựng Hội ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, phấn đấu đạt nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực, góp phần vào sự nghiệp khoa học công nghệ ngành lương thực thực phẩm và sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh, văn minh.
  3. TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

TM BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PGS. TS. Ngô Tiến Hiển 

 VAFoST

Hội Khoa học và Công nghệ lương thực, thực phẩm Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2023-2028) (09:53 - 08/11/2023)
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII (15:08 - 27/03/2023)
GS.VS. Trần Đại Nghĩa - Người đặt nền móng xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam (11:42 - 27/03/2023)
Quá trình vận động thành lập và Đại hội lần thứ nhất của Liên hiệp Hội Việt Nam (11:36 - 27/03/2023)
Một số hình ảnh Đại hội khóa IV nhiệm kỳ 2018-2023 (13:59 - 05/09/2022)