Tìm kiếm theo từ khóa

baner

Tìm kiếm theo từ khóa

  • Độc tố tự nhiên gây nguy hiểm cho sức khỏe con người

    Độc tố tự nhiên gây nguy hiểm cho sức khỏe con người

    Độc tố tự nhiên là những chất độc được tạo ra bởi các cơ thể sống một cách tự nhiên. Các chất độc này không gây hại cho bản thân sinh vật nhưng chúng có thể gây độc cho các sinh vật khác, kể cả con người, khi ăn phải. Các hợp chất hóa học này có cấu trúc đa dạng và khác nhau về chức năng sinh học và độc tính.

Scroll