Thủ tục gia nhập Hội

baner

Thủ tục gia nhập Hội

Để đăng ký trở thành hội viên, chi hội hoặc liên chi hội, quý vị có thể tải mẫu đơn dưới đây điền đầy đủ thông tin theo mẫu đơn và nộp về văn phòng hội VAFoST.

Mẫu đơn đăng ký trở thành hội viên
Mẫu đơn đăng ký trở thành chi hội hoặc liên chi hội.

VAFoST
Scroll