baner

Công nghệ xanh ứng dụng trong xử lý phế phụ phẩm của công nghiệp chế biến thủy sản tại đồng bằng song Cửu Long

04/05/2019 11:01

Phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng từ nguyên liệu thủy sản, phục vụ cho nhu cầu của con người.

Nội dung chi tiết xin xem tại đây.

tag

Bình luận

code
Scroll