baner

Một số vấn đề về quản trị chuỗi giá trị nông sản-thực phẩm ở Việt Nam và đề xuất giải pháp

02/05/2019 11:40

Đã có những chính sách từ nhà nước hướng tới việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị, như: QĐ 62; QĐ 210, QĐ 889, QĐ 55… Hiện nay một số các QĐ này đang được sửa đổi theo hướng phù hợp thực tế hơn.

 Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

tag

Bình luận

code
Scroll