baner

3D Printing trong Công nghiệp thực phẩm

02/05/2019 11:37

In 3D là một bước phát triển của công nghệ tạo hình theo từng lớp.

 Thôn tin chi tiết xin xem tại đây.

tag

Bình luận

code
Scroll