baner

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tại Úc

10/05/2019 10:47

Ba Trường đại học của Úc tuyển chọn 3 NCS tiến sĩ với 3 đề tài với chi tiết tên đề tài và điều kiện như tại 3 website dưới đây. Hội VAFoST có thể giúp ứng viên liên hệ tìm thầy hướng dẫn.

 The links are live now on the graduate school website:

 Quality of Australian honey from native botanicals - PhD scholarship (UAF)

Wattle seeds as nutritional foods - PhD scholarship (UAF)

Establishing a value-proposition for Australian native nuts - PhD scholarship (UAF)
 
VAFOST

tag

Bình luận

code
Scroll