baner

Hà Giang: Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh

05/05/2019 12:30

Thực hiện Kế hoạch số 1475/KH-BCĐTƯATTP ngày 28/12/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP về việc triển khai công tác Thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về An toàn thực phẩm năm 2019; Kế hoạch số 23/KH-SYT ngày 23/01/2019 của Sở Y tế về việc triển khai công tác Thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019; Kế hoạch số 93/KH-SYT ngày 03/4/2019 của Sở Y tế V/v Kiểm tra, hậu kiểm công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2019;


 Đ/c Nguyễn Như Chưởng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm chủ trì thảo luận, đánh giá ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục, xử lý vi phạm.
 
Từ ngày 10/3 đến ngày 26/4/2019, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang; thành phần đoàn kiểm tra, hậu kiểm gồm: Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm trưởng đoàn, các thành viên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/ thành phố; lãnh đạo Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện/ thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã/ phường; trưởng, phó các phòng chuyên môn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; cán bộ Khoa an toàn thực phẩm TTYT huyện/ thành phố và cán bộ Trạm y tế xã/ phường.
 
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng việc chấp hành pháp luật về ATTP tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh thuộc tỉnh quản lý có từ 200 xuất/lần trở lên về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và con người, góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm tập thể tại bếp ăn tập thể. Đoàn kiểm đã kiểm tra 107 bếp ăn tập thể tại các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Bắc Quang và thành phố Hà Giang, các huyện còn lại sẽ tiến hành kiểm tra trong thời gian tới. Đánh giá về ưu điểm, hầu hết các bếp ăn tập đã chấp hành tương đối tốt các quy định về an toàn thực phẩm, lãnh đạo các cấp từ tỉnh, đến huyện, xã đều quan tâm chỉ đạo sát sao, đặc biệt Ban giám hiệu nhà trường các trường bán trú, nội trú, mầm non đã nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho các em học sinh, 100% trường học có bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm như: Huy động nguồn vốn để đầu tư nâng câng cấp về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, bố trí nhân viên phục vụ, vệ sinh cơ sở, lưu mẫu thức ăn đầy đủ 24/24h, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng trực tiếp chế biến thực phẩm... Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn nhiều bếp ăn tập thể còn hạn chế, tồn tại, như: Diện tích khu sơ chế, chế biến còn trật hẹp, nhà bếp xây dựng lâu năm xuống cấp, tường nhà thấm nước, nền nhà không lát gạch men còn ứ đọng nước; trang thiết bị còn thiếu, chưa đúng quy cách: như bàn sơ chế, chế biến thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín; tủ để bát, đĩa chưa đúng quy cách,...tập trung chủ yếu tại các bếp ăn tập thể tại các huyện vùng cao, vùng xa, vùng khó khăn. Sau đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo các cấp chỉ đạo đầu tư về cơ sở vật chất, trang thết bị dụng cụ và con người để các bếp ăn tập thể đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước, góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm tập thể tại bếp ăn tập thể./.
 
                                                       Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang
 
Theo VFA

tag

Bình luận

code
Scroll